Меню
Категории
 
Ҳисоботлар

2018 йил 9 ойлик бўйича молиявий натижалар тўғрисида ҳисобот

2018 йил 9 ойлик бўйича бухгалтерия баланси

2018 йил 6 ойлик бўйича молиявий натижалар тўғрисида ҳисобот

2018 йил 6 ойлик бўйича бухгалтерия баланси

2018 йил 3 ойлик бўйича молиявий натижалари тўғрисида ҳисобот

2018 йил 3 ойлик бўйича бухгалтерия баланси

2017 йил 3 ойлик бўйича молиявий натижалар тўғрисида ҳисобот

2017 йил 3 ойлик бўйича бухгалтерия баланси

2017 йил 6 ойлик бўйича молиявий натижалар тўғрисида ҳисобот

2017 йил 6 ойлик бўйича бухгалтерия баланси

2017 йил 9 ойлик бўйича молиявий натижалар тўғрисида ҳисобот

2017 йил 9 ойлик бўйича бухгалтерия баланси

2017 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи

2017 йил якуни бўйича молиявий натижалар хисоботи

2017 йил якуни бўйича бухгалтерия баланси

 pdf_icon 2016-йил йиллик Баланс Форма-1
 pdf_icon 2016-йил йиллик Баланс Форма-2

 

*